Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

НАЙ-ПОЛЕЗНОТО

latest

Кой тип онлайн маркетинг да изберем за бизнеса си?

  Видове маркетинг онлайн - кой да изберем за бизнеса? Дигиталният маркетинг бележи динамично развитие, което стимулира позиционирането на...

 


Видове маркетинг онлайн - кой да изберем за бизнеса?

Дигиталният маркетинг бележи динамично развитие, което стимулира позиционирането на все повече бизнеси онлайн.

С напредъка на дигиталната ера се увеличава и интензитетът на конкуренцията между онлайн бизнесите.

Ето защо е от изключително значение за съвременните брандове да подберат правилните маркетинг подходи, с които да се позиционират ефективно пред своята аудиторията.

Кои видове онлайн маркетинг да изберете за своя бизнес днес?

Дигитална реклама

Независимо от сферата на вашия бизнес, маркетингът чрез онлайн реклама дава равносилно значими предимства. Основните функции на дигиталната реклама са популяризиране, генериране на трафик и разпознаваемост за бранда.

Онлайн рекламата в социалните мрежи е ефикасен метод за свързване на бизнеса с мащабна разнородна аудитория. От една страна, дигиталният бранд може лесно да достигне целевите сегменти, заради инструментите за прецизно сегментиране. Рекламата в социалните мрежи е вид маркетинг, който дава възможност на бизнеса да таргетира комуникациите си и да ги насочи към правилните пазарни групи.

От друга страна, мащабите на социалните мрежи позволяват на бизнеса да открие нови пазарни ниши, към които да разшири своята дейност. Брандът може да се популяризира сред нови потребителски групи, което да му позволи да увеличи хоризонтите си на пазарно влияние.

Маркетингът чрез онлайн реклама дава висока успеваемост и в търсачката Гугъл. Рекламата, позиционирана в търсачките, е високо таргетирана и пряко свързва потребителското търсене с бизнес сайта. Гугъл рекламата дава ползи като висока видимост, разпознаваемост и популярност на бранда.Когато това се комбинира с оптимизация за търсачки, ефектът може да бъде доста силен в дългосрочен план.

Директен маркетинг

Директният маркетинг тенденциозно добива популярност като ефективен вид дигитален маркетинг за бизнеса. Функциите на директния маркетинг са няколко – изграждане на връзки между бранда и потребителите, генериране на авторитет и постигане на ръст в продажбите.

Основни форми на директен маркетинг са имейл бюлетините, съобщенията в мобилните приложения или в регистрирани клиентски профили. Директният маркетинг работи на принципа изпращане на електронни съобщения до списък с контакти.

Те са под формата на известия за настоящи или бъдещи промоции, нови продукти, намаления или промоционални кодове. Целта на комуникацията е да се подобри качеството на потребителското изживяване и да се персонализира според потребностите на клиентите.

От една страна, се постига ефективна комуникация с потребителите, което стимулира тяхното доверие. От друга страна, брандът успешно популяризира своите стоки и услуги, което е предпоставка за постигане на ръст в продажбите.Маркетинг чрез съдържание

Все по-популярна маркетинг тенденция в онлайн средата е маркетингът чрез съдържание. Това е вид маркетинг, който спомага на бизнеса да дава стойност на потребителя и така да стимулира неговото доверие. Съдържанието е основна движеща сила, която мотивира съвременните потребители да се превърнат в клиенти на съответния бизнес.

Маркетингът чрез съдържание означава форма на маркетинг комуникация за стимулиране на продажби, която използва подхода за даване на стойност за потребителя. Такова онлайн маркетинг съдържание е блогът – обособено поле от бизнес сайта, в което се включват тематични публикации, свързани с дейността на бранда.

Блоговете спомагат на бранда да изгради доверие у аудиторията, да даде ползи на посетителите, да информира и същевременно да популяризира продуктите на бизнеса. От друга страна, блогът увеличава времето за потребителско сърфиране и това служи като индикатор пред Гугъл, че съответният сайт е достоверен и авторитетен.

В резултат, маркетингът чрез съдържание ефикасно спомага на бизнеса да се обходи и класира от търсачките на предни позиции в потребителското търсене. Това допринася за генерирането на органичен трафик, по-голяма видимост и разпознаваемост на бранда от страна на аудиторията.

Да обобщим с няколко думи:

Дигиталният маркетинг създава поле за позициониране и развитие на съвременния бизнес. За да се постигне успех, то поместването на бранда онлайн не е достатъчно условие.

Ефективността на дигиталния бизнес пряко зависи от боравенето с правилните видове маркетинг онлайн. Такива са директният маркетинг за свързване с потребителите, маркетингът чрез съдържание за генериране на стойност и онлайн маркетинг за популяризиране на бранда.