Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

НАЙ-ПОЛЕЗНОТО

latest

С какво се занимава адвокатът по наказателно право в София

  Следвате „право“ и ви се струва, че идеята за адвокат наказателно право София започва да ви изглежда все по-близка и желана? Или пък пр...

 Следвате „право“ и ви се струва, че идеята за адвокат наказателно право София започва да ви изглежда все по-близка и желана? Или пък просто ви е любопитно какво ли е да си наказателен адвокат в столицата? Ако това ви е довело тук и си нямате идея какво точно прави един криминален адвокат, то това четиво може да се окаже особено полезно за вас, затова продължете да четете.

Какви са компетенциите на адвокат наказателно право

Или с какво се занимава наказателното право въобще? Това е основен дял от правото, чиято цел е да уреди обществените отношения, които възникват между субектите на правото по повод на извършено престъпление. Именно престъплението е основният юридически факт в наказателното право.

По българския наказателен закон престъпления са само онези деяния, които са изрично уредени в Наказателния кодекс (НК). Те са противоправно, общественоопасни, виновно извършени деяния, отговорността за които се реализира посредством най-тежката форма на държавна принуда – наказание.

Адвокатът по наказателно право трябва да е запознат именно с тази материя, като основни нормативни актове в тази насока са вече споменатият НК, Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) и свързаните с тях закони и подзаконови нормативни актове като например Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН).

Специалистите от AdvokatSofia.bg могат да предложат освен познаване на нормативната уредба още и важни познания по съдебната практика, която има особено значение за решаването на наказателни дела.

В какво се изразява работата на адвокат наказателно право София

Основно криминалният адвокат се занимава с представителство на страните по наказателни дела. Кои са лицата, които може да представлява той? На първо място, това е обвиняемият или подсъдимият. Обвиняемият е лицето, срещу което се събират доказателства за повдигане на обвинение. Подсъдимият е същото лице, но юридическата фигура е в рамките на съдебния процес, докато обвиняемият е фигурата в досъдебната фаза.

Тук адвокатът е необходимо да прокара линията на защита на обвиняемия/подсъдимия по такъв начин, че да се спази неговият законов интерес. Неговата роля е да действа за възможно най-благоприятното разрешение на случая за представляваното лице, според фактите от действителността и в законовите рамки.

Другата роля, която може да заеме адвокатът по наказателни дела, е представителство на пострадалото лице или на ощетеното юридическо лице. Това е фигурата на физическото или юридическото лице, което е претърпяло конкретни вреди от извършеното престъпление. Неговата основна цел е да докаже претърпените вреди, за да бъде присъдено съответно обезщетение на представляваното лице.

И в двата случая е необходимо юристът да има задълбочени компетенции, особено ако става въпрос за сложен наказателен казус. На AdvokatSofia.bg може да откриете адвокат наказателно право София с богат практически опит, ако имате нужда от експертно представителство по наказателни дела.